FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/८१ को साउन देखि चैत्र महिना सम्मको आय व्यय विवरण | ८०/८१ चैत्र आय 05/06/2024 - 12:05 PDF icon aaay_byaya.pdf
आय व्यय २०७९/४/१ देखि २०८०/३/३१ ७९/८० श्रावण देखि पुस सम्मको आय 01/03/2024 - 14:43 PDF icon IMG आय व्यय_20240103_0001.pdf
आ.व.०७८/७९ को फाल्गुन मसान्त सम्मको श्रोतअनुसारको आम्दानी र खर्चको फाँटबारी प्रतिवेदन ७८/७९ फाल्गुन आय 03/22/2022 - 17:12 PDF icon IMG_0003-min.pdf
आ.व. ०७७/०७८ असार मसान्त सम्मको व्यय ७७/७८ असार व्यय 01/20/2022 - 13:38 PDF icon bayy.pdf
आ.व. ०७७/०७८ असार मसान्त सम्मको ७७/७८ असार आय 01/20/2022 - 13:37 PDF icon aay.pdf
आ.व ०७४-०७५ को यथार्थ, आ.व. ०७५-०७६ को अनुमानित र संशोधित व्याय अनुमान ७५/७६ चैत्र व्यय 04/10/2019 - 18:31 PDF icon आ.व ०७४-०७५ को यथार्थ, आ.व. ०७५-०७६ को अनुमानित र संशोधित व्याय अनुमान
आ.व ०७४-०७५ को यथार्थ, आ.व. ०७५-०७६ को अनुमानित र संशोधित आन्तरिक आय ७५/७६ चैत्र आय 04/10/2019 - 18:30 PDF icon आ.व ०७४-०७५ को यथार्थ, आ.व. ०७५-०७६ को अनुमानित र संशोधित आन्तरिक आय
आ.व. ०७५-०७६, फागुन मसान्त सम्माकाे सशर्त बाहेककाे बजेट खर्च । ७५/७६ फाल्गुन व्यय 03/17/2019 - 14:24 PDF icon आ.व. ०७५-०७६, फागुन मसान्त सम्माकाे सर्शत बाहेककाे बजेट खर्च ।
आ‍.व. ०७५-०७६ को श्रावण देखि माघ सम्मको आय व्यय विवरण ७५/७६ श्रावण देखि माघ सम्मको आय 03/07/2019 - 14:27 PDF icon आ‍.व. ०७५-०७६ को श्रावण देखि माघ सम्मको आय व्यय विवरण
आ‍.व. ०७५-०७६ को श्रावण देखि माघ सम्मको विस्तृत व्यय विवरण ७५/७६ श्रावण देखि माघ सम्मको व्यय 03/07/2019 - 12:58 PDF icon आ‍.व. ०७५-०७६ को श्रावण देखि माघ सम्मको विस्तृत व्यय विवरण

Pages