FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. ०७८/७९ को लागि नदीजन्य पद्धार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 04/18/2022 - 14:09

Invitation for Sealed Quotation

७८/७९ 02/06/2022 - 13:16 PDF icon 4×22 add.pdf

Invitation for E-Bids

७८/७९ 11/18/2021 - 15:39

पुनः दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ।

७८/७९ 09/22/2021 - 11:41

वडा नं.१ र वडा नं.४ को प्रशासनिक भवनमा बाउन्ड्री वाल निर्माण/तार जाली गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 09/07/2021 - 14:39

दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७८/७९ 09/06/2021 - 16:25

Invitation for E-Bids

७८/७९ 08/16/2021 - 14:14

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचनाको ठेक्का नं. सच्चाइएको सम्बन्धमा ।

७८/७९ 08/16/2021 - 14:13

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 04/13/2021 - 17:15 PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

Invitation for E-bids

७७/७८ 02/14/2021 - 11:47

Pages