FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. ०७५-०७६ को लागि वडा स्तरीय योजनाहरु, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारमा माग गर्ने आयोजनाहरु ।

७५/७६ 12/07/2018 - 12:58 PDF icon आ.व. ०७५-०७६ को लागि वडा स्तरीय योजनाहरु, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारमा माग गर्ने आयोजनाहरु ।

आ.व. ०७५-०७६ को लागि वडा स्तरीय योजनाहरु, गाउँपालिका स्तरीय

७५/७६ 12/07/2018 - 12:41 PDF icon आ.व. ०७५-०७६ को लागि वडा स्तरीय योजनाहरु, गाउँपालिका स्तरीय

शुद्धोधन गाउँपालिका आ.व.०७५-०७६ वडा स्तरिय वार्षिक आयोजनाहरुको विनियोजित बजेट

७५/७६ 12/03/2018 - 15:57 PDF icon शुद्धोधन गाउँपालिका आ.व.०७५-०७६ वडा स्तरिय वार्षिक आयोजनाहरुको विनियोजित बजेट

शुद्धोधन गा.पा. आ.व. २०७४/०७५ को गाउँसभाबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमको हाल सम्मको कार्य विवरण ।

७४/७५ 06/04/2018 - 12:55