FAQs Complain Problems

गाउँ सभा सञ्‍चालन र कानून निर्माण प्रकृया सम्बन्धी सिकाई अभ्याम कार्यशाला तालिमको झलक ।

Read More

सिकाई अभ्याम कार्यशाला तालिम समापनको सामुहिक फोटो

Read More

सिकाई अभ्याम कार्यशाला तालिम समापनको जनप्रतिनिधिज्यूहरु सामुहिक फोटो

Read More

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुका लागि सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधि (ICT) सम्बन्धी तालिमको केही तस्वीर

Read More

सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधि (ICT) सम्बन्धी तालिम कार्यक्रमका सहभागी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु

Read More

संक्षिप्तमा शुद्धोधन गाउँपालिका

साविकका सौ.फर्साटीकर, मानपकडी, मानमटेरिया र ख.वनगाई गा.वि.स.हरुको समायोजनबाट ७ वडामा विभाजित यो गाँउपालिकाको नाम गौतम बुद्धका पिताको नामबाट नामाङ्कित भएकोले यस शुद्धोधन गाँउपालिकाको छुट्टै पहिचान रहेको छ । स्थानीयतहको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गदर्शनका आधारमा गठित सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति, सामाजिक विकासविकास समिति, विद्येयक समिति, आर्थिक विकास समिति, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति, राजश्व परामर्श समिति, श्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिहरुमा व्यापक छलफल एवं गहन अध्यय

सूचना तथा समाचार

जनप्रतिनिधि

विष्णु प्रसाद बस्याल
अध्यक्ष
9857084580, 9857027298
bishnuprasadbashyal16@gmail.com
शान्तादेवी ज्ञवाली
शान्तादेवी ज्ञवाली
उपाध्यक्ष
9857084579, 9847034307
shantadevig@gmail.com
केशव प्रसाद अधिकारी
प्रवक्ता
9857084574, 9857024008
adhikarikeshav44@gmail.com

पदाधिकारी

लेखनाथ पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857084578
cao.srm.rupandehi@gmail.com
डिल्ली राज अर्याल
सूचना अधिकारी
9857084583
dillirajaryal9@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक सेवा
सेवा समयः- साेही दिन प्रकिया मिलार्इ दर्ता भएमा
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- वंशज ‍= १५० ,जन्म = २०० , प्रतिलिपि = १५० , अङ्गिकृत , वैवाहिक अङ्गिकृत = २००
आवश्यक कागजातहरुः-

जन्म दर्ताकाे प्रमाण पत्र , आमा बुबाकाे नागरिताकाे प्रमाण पत्र , प्राप्त भएका शैक्षिक प्रमाण पत्रहरु, PP साइजकाे फाेटो ४ प्रति, अन्य जिल्लाकाे नागरिता भएमा बसाइ सराइकाे प्रमाण पत्र ।

सेवा प्रकारः- निवेदन तथा अन्यआवश्यक कागजात
सेवा समयः- सोही दिन प्रकिया मिलार्इ दर्ता भएमा
जिम्मेवार अधिकारीः- न्यायिक समिति संयोजक
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-

मुद्धाको प्रकृति हेरी

सेवा प्रकारः- सामाजिक सूरक्षा
सेवा समयः- उही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

सामाजिक सूरक्षा संचालन कार्यविधि-२०७५, अनुसूची ४ बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त फारम , भत्ता पाउने कार्ड र नागरीताको प्रतिलिपि ।

सेवा प्रकारः- सामाजिक सूरक्षा
सेवा समयः- उही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.सबै लाभग्रहीको हकमा २ प्रति पासपोट साइजको फोटो । २.नेपाली नागरीकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि । ३.एकल महिलाको हकमा अविवाहिताको प्रमाण तथा सम्बन्ध विच्छेद दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि । ४. विधवाको हकमा पतिको मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि । ५. अपाङ्गगताको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम जारी भएको अपाङ्गता परिचय पत्रको प्रतिलिपि । ६. दलित बालबालिकाको हकमा जन्मा दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपिका साथै आमा वा आमा नभए संरक्षकको नागरीताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- उही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क ३५ दिन भित्र
आवश्यक कागजातहरुः-

बसार्इ सरार्इ भएर जाने सूचक र सरि जाने सदस्यहरुको प्रमाण पत्र ।

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- उही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क ३५ दिन भित्र
आवश्यक कागजातहरुः-

श्रीमान श्रीमतीको नागरिताको प्रतिलिपि, एक एक प्रति पासपोट साइज फोटो, दुवै पक्षको आमा बाबाको नागरिताको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- उही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क ३५ दिन भित्र
आवश्यक कागजातहरुः-

शिशुको आमा बाबाको नागरिकता र विवाह दर्ता प्रमाण पत्र, आमा बाबा दुवै उपस्थित हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः- सामाजिक विकास
सेवा समयः- निवेदन आएको दिनमै
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकाश शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

नागरिताको प्रतिलिपि १ प्रति, पासपोट साइज फोटो २ प्रति, निवेदन फारम, व्यक्ति स्वयम उपस्थित हुनुपर्ने

जानकारी

Pages

Pages