FAQs Complain Problems

शुद्वोधन गाउँपालिकाको अुरोध ।।। घटना घटेको ३५ दिन भित्र आफ्नो वडा कार्यालयमा गई घटना दर्ता गरि जरिवाना बाट बचैँ।