FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम

आ.व २०८०/८१ शुद्धोधन गाउँपालिकाको वार्षिक योजना पुस्तिका

आ.व २०७९/८० शुद्धोधन गाउँपालिकाको वार्षिक योजना पुस्तिका

दस्तावेज: 

आ.व २०७८/७९ शुद्धोधन गाउँपालिकाको वार्षिक योजना पुस्तिका

आ.व २०७७/७८ शुद्धोधन गाउँपालिकाको वार्षिक योजना पुस्तिका

आ.व २०७६/७७ शुद्धोधन गाउँपालिकाको वार्षिक योजना पुस्तिका

गाउँपालिकाको वाडस्तरिय बजेट - अा.व. २०७४/०७५

Pages